​​​​Je inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Je huidige situatie

Wat krijg je bij arbeidsongeschiktheid?

Zonder Income Care daalt je inkomen in het eerste jaar tot {{inamiY1Percentage}}% van je bruto salaris, en vanaf het tweede jaar tot {{inamiY2Percentage}}%.

Met Income Care, kan de RIZIV-uitkering aangevuld worden tot {{incomeCarePercentage}}% van je laatste bruto loon.

{{bar.label2}} {{bar.value2 | icNumber:0}}€
{{bar.label}} {{bar.value | icNumber:0}}€
{{bar.legend}}
Plafond RIZIV {{maxIncome | icNumber:0}}€
{{inamiY1Percentage}}% Eerste jaar
{{inamiY2Percentage}}% Volgende jaren
{{incomeCarePercentage}}% van het laatste bruto maandsalaris

Hoe worden deze cijfers berekend?RIZIV-uitkering

In het eerste jaar is de arbeidsongeschiktheidsuitkering beperkt tot 60% van het geplafonneerd bruto maandsalaris. Vanaf het tweede jaar wordt de uitkering berekend in functie van je gezinssituatie volgens volgende percentages;

• 65%: één inkomen met personen ten laste

• 55%: alleenstaande

• 40%: gezin of samenwonenden met twee inkomens


Let op, het bruto jaarsalaris waarop de wettelijke uitkering bepaald wordt, is geplafonneerd tot €56.019,60 (01/05/2024). Bovendien wordt er ook geen rekening gehouden met variabel loon, 13de maand, maaltijdcheques en andere voordelen die je vandaag via je werkgever krijgt.Offset rente

De invaliditeitsrente in bovenstaande simulatie werd berekend op basis van de Offset-formule. Deze rente garandeert maximaal {{incomeCarePercentage}}% van het laatste bruto loon ongeacht de RIZIV-tussenkomst.

Dit vertaalt zich in volgende formule: invaliditeitsrente = 70% S – RIZIV-uitkering

• Het jaarsalaris “S” wordt gelijkgesteld met 13,92 keer het bruto maandsalaris om voordelen zoals 13de maand en maaltijdcheques op te vangen.
 
• De RIZIV-uitkering wordt berekend zoals in bovenstaande paragraaf.


Fiscaliteit

De simulatie berekent brutobedragen. De RIZIV-uitkering is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 11,11% tijdens het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is de uitkering niet meer onderworpen aan deze heffing. De uitkering wordt steeds globaal belast, samen met de andere inkomsten van de verzekerde, maar geeft wel recht op een belastingvermindering als vervangingsinkomen.

Op de invaliditeitsrente wordt een bedrijfsvoorheffing van 22,22% ingehouden. Vervolgens wordt de rente globaal belast, samen met de andere inkomsten van de verzekerde, maar geeft wel recht op een belastingvermindering als vervangingsinkomen.