Het pensioenlandschap in België

Je pensioen is actueler dan ooit, en er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel een pensioenbericht in de media. Het wettelijk pensioen staat dan ook voor heel wat uitdagingen. Zo inspireerde de toenemende vergrijzing van de Belgische bevolking de politiek al tot enkele ingrepen om mensen langer aan het werk te houden, zodat iedereen na zijn pensionering van een degelijk pensioen kan genieten.
De drie pijlers
Aanvullend pensioen
Het aanvullend pensioen is de spaarpot die je tijdens je loopbaan opbouwt met de hulp van je werkgever of sector.

Ondertussen is het wettelijk pensioen al lang niet meer de enige manier om na je loopbaan je financiële toekomst veilig te stellen. Zo heeft het aanvullend pensioen via je werkgever of sector al geruime tijd een volwaardige plaats in het pensioenlandschap verdiend. Maar dat is niet alles …

Het pensioenstelsel in België bestaat uit drie elkaar aanvullende pijlers. Samen vormen ze je totale pensioen:

 • De eerste pijler of het wettelijk pensioen
  Dit is het rustpensioen dat je van de overheid krijgt. Het uiteindelijke bedrag hangt af van je professionele carrière (statuut, duur, loonpakket, …) die je achter de rug hebt, maar ook van je gezinssituatie.
 • De tweede pijler of het aanvullend pensioen
  Het opbouwen van een extra pensioen via je werkgever of de sector waarin je werkt. Dit komt bovenop het wettelijk pensioen.
 • De derde pijler of het individueel aanvullend pensioen
  Meer en meer mensen kiezen ervoor om, naast het wettelijk en aanvullend pensioen, ook individueel te sparen voor een extraatje na hun pensioen. De best gekende manieren zijn pensioensparen en langetermijnsparen, en bieden ook heel wat fiscale voordelen. 

Op deze pagina's focussen we vooral op de tweede pijler.

Aanvullend pensioen: wat is het en waarom is het zo populair?

Het aanvullend pensioen is de spaarpot die je tijdens je loopbaan opbouwt met de hulp van je werkgever of sector. Bij je pensionering krijg je het opgebouwde bedrag uitgekeerd, bovenop het wettelijke pensioen dat je via de overheid krijgt.  

Ongeveer 75 % van de werkgevers bouwt voor hun medewerkers een aanvullend pensioen op. Daar zijn goede redenen voor: 

 • Het wettelijk pensioen in België behoort tot het laagste van Europa, een extraatje is dus welkom.
 • Met een aanvullend pensioen beschermt je werkgever ook na je pensioen de koopkracht van jou en je gezin.
 • Naast de opbouw van een aanvullend pensioen kan je werkgever ook in bijkomende waarborgen voorzien, zoals een overlijdensdekking. Daarmee krijgen de in je contract opgenomen begunstigden een kapitaal als je overlijdt vóór je pensioen. Je werkgever zorgt zo ook voor de bescherming van je gezin.
 • Het aanvullend pensioen is, zowel voor jou als voor je werkgever, een fiscaal voordelige manier van verlonenNetto hou je dus meer over!
   

Hoe wordt een aanvullend pensioen opgebouwd?

De inrichter van het aanvullend pensioen – de werkgever of sector waarin je werkt – organiseert het aanvullend pensioen en biedt dit aan jou en je collega's aan. We spreken dan van een ondernemingsplan of van een sectorplan. Je werkgever of sector zal maandelijks of jaarlijks dit aanvullend pensioenplan opbouwen door premies te storten. Soms is het mogelijk dat je zelf ook stortingen doet. Je werkgever zal het aanvullend pensioenplan verzekeren bij een pensioeninstelling. Dit kan een verzekeraar zijn (groepsverzekering), of de werkgever kan zelf instaan voor het beheer (pensioenfonds). 

De premies worden geïnvesteerd en halen een rendement. Zo wordt je aanvullend pensioenkapitaal steeds verder opgebouwd.

Aanvullend pensioen
Ongeveer 75 % van de werkgevers bouwt voor hun medewerkers een aanvullend pensioen op.
Beheer en uitbetaling van je aanvullend pensioen
Aanvullend pensioen
Op MyAG Employee Benefits krijg je een gepersonaliseerd overzicht van jouw aanvullend pensioen.

Hoe wordt het aanvullend pensioen beheerd?

De werkgever is verplicht de premies door te storten aan een pensioeninstelling, die het gespaarde kapitaal beheert en aan je pensionering uitkeert. Het beheer van je aanvullend pensioen door een pensioeninstelling geeft jou de garantie dat je zorgvuldig opgebouwde spaarpot niet verloren kan gaan als je werkgever overgenomen wordt, financiële problemen kent of failliet gaat. 
 

Vanaf wanneer wordt het aanvullend pensioen opgebouwd?

De aansluiting gebeurt vanaf de indiensttreding, op voorwaarde dat de aansluitingsvoorwaarden vervuld zijn. Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om de aansluiting te koppelen aan een minimumleeftijd of anciënniteitsvoorwaarden. Het is ook niet langer mogelijk om te voorzien in een wachttijd voor de verwerving van aanvullende pensioenrechten. De verworven rechten worden dus opgebouwd vanaf de aansluiting.

Bovendien kan je als aangeslotene extra info vragen over de voorwaarden voor het verwerven van aanvullende pensioenrechten en over de gevolgen van het stopzetten van de arbeidsrelatie voor het aanvullend pensioen. Meer informatie hierover vind je in het sleutelmoment ‘Ik verlaat binnenkort mijn werkgever’.   

Hoe wordt een aanvullend pensioen uitbetaald?

Als werknemer krijg je het aanvullend pensioen bij je pensionering uitgekeerd. Afhankelijk van je pensioenplan ontvang je, eenmaal je met pensioen bent, het opgebouwde bedrag in één keer (uitbetaling in kapitaal) of als een rente. 

Alles over de uitbetaling van je aanvullend pensioen, en de voor- en nadelen van kapitaal en rente, lees je hier 

 

Twee belangrijke documenten: de pensioenfiche en het pensioenreglement

 • Jaarlijks ontvang je een pensioenfiche waarop je o.a. het op dat moment opgebouwde brutobedrag ziet (= de verworven reserves), het bedrag dat je aan het einde van de rit bij je pensionering zal ontvangen, en ook wat je begunstigden krijgen mocht je voor je pensioenleeftijd overlijden.  

  Aangezien een pensioenfiche niet altijd even eenvoudig te lezen valt, vind je hier een handige verklarende fiche.
   
 • Je pensioenreglement beschrijft de spelregels van je aanvullend pensioen. Je vindt er o.a. wie aangesloten wordt, wie de premies betaalt en wanneer je je aanvullend pensioen ontvangt. Je kan het opvragen bij je huidige (of vorige) werkgever, en bij je pensioeninstelling. Het loont zeker de moeite om dit document eens door te nemen, al was het maar om een beter zicht te krijgen op wat je na je pensioen kan verwachten.
    

MyAG Employee Benefits: jouw persoonlijke pensioeninformatie

Op zoek naar nog meer duidelijkheid over je persoonlijke situatie? Meld je dan aan op MyAG Employee Benefits. Je krijgt er een volledig overzicht van je aanvullend pensioen: hoeveel werd tot vandaag al opgebouwd, wat krijg je bij je pensionering en waar hebben je begunstigden recht op als je overlijdt? Je kan er ook je elektronische pensioenfiche raadplegen. 

TIP

MyAG Employee Benefits app bundelt al jouw employee benefits op het gebied van pensioen, gezondheid én gewaarborgd inkomen. Zo heb je altijd alle informatie over jouw voordelen binnen handbereik! Download de app in je app store en probeer ‘m meteen uit.​