belasting groepsverzekering
Pensioen

Belasting van je groepsverzekering

Wat hou je netto over van je aanvullend pensioen?

Hoe wordt je aanvullend pensioenkapitaal belast?

Het aanvullend pensioen dat je bij je pensionering uitbetaald krijgt, wordt door de jaren opgebouwd en kan je als volgt opdelen:
 

 • Premiestortingen door de werkgever
 • Je eigen premies, gestort vóór 01/01/1993
 • Je eigen premies, gestort vanaf 01/01/1993
 • Stortingen van de winstdeling op je contract (= extra rendement afhankelijk van resultaten van de verzekeringsinstelling)

 

Het kapitaal dat je ontvangt als je met pensioen gaat, wordt als volgt belast:

 • Ziekte- en invaliditeitsbijdrage (RIZIV-bijdrage): 3,55 %

  Deze bijdrage wordt ingehouden op het totale bruto kapitaal (= eigen premies + premies werkgever), incl. de winstdeling.

   
 • Solidariteitsbijdrage: tussen 0 % en 2 %

  De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling. Het percentage varieert tussen 0 % en 2 % en wordt bepaald door de grootte van het totale bruto kapitaal, incl. de winstdeling. Concreet betekent dit een afhouding van 2 % voor kapitalen vanaf 24.789,35 euro en 1 % voor kapitalen tussen 2.478,94 en 24.789,35 euro. De solidariteitsbijdrage valt helemaal weg voor kleinere kapitalen. 
   
 • Bedrijfsvoorheffing

  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het bruto kapitaal, zonder de winstdeling, en verminderd met de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage.
   
  • De belastingvoet op het kapitaal opgebouwd door premiestortingen van de werkgever is afhankelijk van je leeftijd bij de uitkering van het kapitaal, maar ook van je loopbaan (volledige loopbaan of niet).
  • Op het kapitaal opgebouwd door eigen premies geldt een bedrijfsvoorheffing afhankelijk van wanneer de premies gestort werden.

 

Onderstaande tabel toont de toegepaste bedrijfsvoorheffing op je pensioenkapitaal, zowel voor de werkgeversbijdragen als voor je eigen premies.

 

Belastingtarief voor uw aanvullend pensioenkapitaal
​Moment van uitbetaling​​opgebouwd met de door uw werkgever gefinancierde premies
opgebouwd met de door u gefinancierde premies​
​U neemt uw wettelijk pensioen niet op2U neemt uw wettelijk pensioen op2
OfwelU hebt een volledige
loopbaan van 45 jaar en
u bent effectief actief gebleven1, ongeacht uw leeftijd​

​ ​10,09 %

16,66 % op de bijdragen gestort vóór 01/01/1993


10,09 % op de bijdragen gestort na 01/01/1993
Ofwel​Op 60 jaar​20,19 %​16,66 %
​Op 61 jaar​18,17 %​​16,66 %
​Vanaf 62 jaar en net
vóór de wettelijke pensioenleeftijd

​ ​16,66 %
​Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd3
of erna
U bent effectief actief gebleven1: ​10,09 %
anders: 16,66 %

 

1 Een ononderbroken activiteit hebben gehad gedurende de laatste drie jaar vóór de leeftijd waarop u voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan, of vóór de wettelijke pensioenleeftijd.
2 Wettelijk pensioen, eventueel vervroegd. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) komt niet in aanmerking.
3 De wettelijke pensioenleeftijd is momenteel 65 jaar, en zal verhogen tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. 


Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor waarbij een deel van de gemeentetaks al verrekend werd.

 

Zoals gezegd is de bedrijfsvoorheffing op de werkgeversbijdragen afhankelijk van je pensioenleeftijd en van je loopbaan (volledige loopbaan of niet). Neem hier een kijkje als je wil weten vanaf wanneer je jouw aanvullend pensioenkapitaal kan opnemen.

De pensioeninstelling houdt de bedrijfsvoorheffing in bij de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Het jaar na de uitbetaling van het kapitaal krijg je een fiscale fiche die je kan gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte in de personenbelasting. Op basis van deze belastingaangifte wordt de definitieve aanslag bepaald.

 

Nog dit: afhankelijk van je persoonlijke situatie op het moment van de uitbetaling kan de toegepaste belastingvoet variëren. Ook moet je rekening houden met de in jouw woonplaats geldende gemeentebelasting, waarvoor al een voorschot wordt ingehouden bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal. De uiteindelijke aanslag gebeurt via je belastingaangifte in het jaar volgend op de uitbetaling van uw kapitaal.

Voor een volledig beeld kan je hier jouw persoonlijke pensioenkapitaal ontdekken.

 

Wat als je je aanvullend pensioen als rente opneemt?

Als je pensioenreglement een uitbetaling van je aanvullend pensioenkapitaal voorziet onder de vorm van een rente, zal deze rente belast worden als een professioneel inkomen. Dat betekent dat ze toegevoegd zal worden aan je wettelijk pensioen. De som van je wettelijk pensioen en je rente, min de RIZIV-bijdrage van 3,55 %, vormt het jaarlijks rentebedrag (zie tabel) dat progressief belast wordt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger de heffing.  

Opgelet: anders dan bij een opname als kapitaal – eenmalige belasting – wordt een opname als rente jaarlijks belast in de personenbelasting. Je krijgt dus jaarlijks een fiscale fiche die je kan gebruiken bij je aangifte.

 

​JAARLIJKS RENTEBEDRAG IN EUR ​PERCENTAGE VAN DE VOORHEFFING
​tot 1 790,00​0 %
​van 1 790,01 tot 2 990,00​11,11 %
​van 2 990,01 tot 8 900,00​16,15 %
​van 8 900,01 tot 14 820,00​21,20 %
​van 14 820,01 tot 29 640,00​27,25 %
​van 29 640,01 tot 44 460,00​32,30 %
​meer dan 44 460,00​37,35 %

 

Bovenstaande rentebedragen zijn de belastbare bedragen. De RIZIV-bijdrage van 3,55 % werd al afgehouden.

   

Omzetten van kapitaal in rente

Als je jouw pensioenkapitaal in één stuk opneemt, kan je achteraf nog kiezen om je kapitaal om te zetten naar een rente. In dat geval is de belastbare basis een forfaitair bedrag van 3 % van je volledige afgestane netto kapitaal. Dit bedrag wordt beschouwd als roerende inkomsten en is onderworpen aan een afzonderlijke jaarlijkse belasting van 30 %, verhoogd met de gemeentebelasting. Ook hier krijg je opnieuw een jaarlijkse fiscale fiche om je te helpen bij je belastingaangifte.

Verminderen