Op naar een snel herstel

Lange tijd buiten strijd zijn gaat meestal gepaard met inkomensverlies. Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen via je werkgever moet je je hier alvast geen zorgen over maken. Deze betaalt je bij een langdurige arbeidsongeschiktheid immers een vervangingsinkomen. Zo kan je al je energie in je spoedig herstel steken.
Hoe vraag je een vervangingsinkomen aan?
income protection
Meld je arbeidsongeschiktheid zodra je weet dat je langer dan 30 dagen ziek bent.

Zodra je weet dat je langer dan 30 dagen ziek bent, meld je dit door de stappen hieronder te volgen:
 
Stap 1: Contacteer je werkgever

Stap 2: Vul de juiste documenten in

  1. Het schademeldingsdocument vul je zelf in;
  2. Het medisch getuigschrift vult je behandelende arts in; 
  3. Bezorg ons ook een kopie van je ziektebriefje(s) (= de medische attesten van arbeidsongeschiktheid) die je kreeg van je behandelende arts.

Stap 3: Stuur je documenten op
 
• Via mail:

  renteHC@aginsurance.be

  of

• Met de post:

  AG Insurance
  Health Care – Dienst Income Care
  Emile Jacqmainlaan 53
  1000 BRUSSEL

Enkele praktische tips

TIP 1: Stuur ons de kopieën van je ziektebriefjes (attesten van verlenging van je arbeidsongeschiktheid) zo snel mogelijk op. Zo zorgen we dat je invaliditeitsrente op het einde van elke maand tijdig wordt uitbetaald.

TIP 2: Als je via je werkgever verzekerd bent bij AG Employee Benefits kan je inloggen op My Global Benefits om te kijken of je werkgever voor jou een verzekering arbeidsongeschiktheid of premievrijstelling heeft afgesloten


 

income protection
Stuur de kopieën van je ziektebriefjes zo snel mogelijk op.