Waarom een aanvullend inkomen?

De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt maandelijks voor een aanvullend inkomen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Werkgevers voorzien in deze verzekering omdat de wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid vaak ontoereikend is.
Wanneer kan je een beroep doen op je verzekering gewaarborgd inkomen?
income protection
Meld je aan op MyAG Employee Benefits om te weten of je werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen heeft afgesloten.

​Je verzekering gewaarborgd inkomen staat je bij als je langdurig arbeidsongeschikt bent door:

  • moederschapsrust na de bevalling;
  • ziekte;
  • een arbeidsongeval;
  • een privé-ongeval.


Of je deze verzekering en waarborgen hebt, kan je eenvoudig controleren door je aan te melden op MyAG Employee Benefits. Je kan ook de MyAG Employee Benefits app downloaden in je app store, zo heb je altijd alle informatie over jouw waarborgen bij de hand.​

Extra gemoedsrust

Er zijn enkele optionele dekkingen die voor nóg meer gemoedsrust zorgen:

De dekking tijdskrediet

Bij tijdskrediet ga je tijdelijk minder of zelfs volledig stoppen met werken, zonder dat je arbeidsovereenkomst wordt stopgezet. Als je kiest voor (voltijds) tijdskrediet stopt ook je verzekering gewaarborgd inkomen. Je bent dus niet langer gedekt.

Heeft je werkgever gekozen voor de optie tijdskrediet? Dan blijf je aangesloten aan de dekking gewaarborgd inkomen tijdens een periode van 'gemotiveerd tijdskrediet' (bv. als je thuis blijft om voor een ziek familielid te zorgen), op voorwaarde dat je maximaal 1 jaar tijdskrediet opneemt. Dat betekent dat je een rente zal ontvangen nadat je wachttijd voorbij is en als je normaal gezien terug aan het werk zou zijn.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel: je neemt tijdskrediet van 1 januari tot 1 mei. Je wordt ziek op 1 maart en je wachttijd is 30 dagen. Op 1 mei ben je nog steeds ziek. Je krijgt dan een rente vanaf 1 mei; je wachttijd is al vestreken, maar je had voorzien om pas op 1 mei het werk terug te hervatten. Zonder de dekking tijdskrediet krijg je in zo’n geval geen rente.

Het re-integratietraject

Als je out bent door een stress-gerelateerde aandoening, bv. na een depressie of burn-out, kan je als verzekerde bij AG Employee Benefits in de meeste gevallen rekenen op een gratis en vrijblijvend zorgtraject bij een van onze externe onafhankelijke partners. Zo kan je onder de best mogelijke omstandigheden opnieuw aan het werk.

Benieuwd of je deze aanvullende dekkingen ook hebt? Meld je dan aan op MyAG Employee Benefits. Of download de MyAG Employee Benefits app in je app store, zo heb je altijd alle informatie over jouw waarborgen bij de hand.

income protection
Met de optie tijdskrediet blijf je ook na het nemen van tijdskrediet recht hebben op een gewaarborgd inkomen.