long-term sichkness absence
Gewaarborgd inkomen

De cijfers achter een langdurige arbeidsongeschiktheid

Een stijgende curve

Voor veel mensen leidt langdurig ziek zijn tot een aanzienlijk inkomensverlies. De wettelijke tussenkomst  via het ziekenfonds is immers beperkt, en na een tijdje val je terug op een vervangingsinkomen dat vaak lager ligt dan je normale salaris. De laatste jaren zien we echter meer en meer langdurig zieken.

Enkele cijfers
 
De vergrijzing bij de werkende bevolking, de hogere pensioenleeftijd en de toenemende druk en stress op het werk zorgen ervoor dat we ons lichaam en onze geest steeds zwaarder op de proef stellen. Dit uit zich ook in een aantal cijfers:

• Op 10 jaar tijd steeg het aantal langdurig zieken in België met 64 %.
• Er zijn meer dan 300.000 invaliden in België.
• 35 % van de langdurige afwezigheden is te wijten aan psychische aandoeningen. Er is bovendien een stijgende trend.
• 1 op de 4 werkende Belgen flirt met een burn-out.
• Slechts 36 % van de Belgen met een burn-out gaat het eerste jaar terug aan het werk.
 
Andere factoren

Niet alleen psychische factoren liggen aan de basis van een langdurige afwezigheid. Ook een zware ziekte (bijvoorbeeld kanker) of lage rugpijn en andere rugklachten door het slecht of langdurig zitten spelen een belangrijke rol.

Bovendien worden er elk jaar ongeveer 100.000 kinderen geboren in België. Na de bevalling je bevallingsrust opnemen is ook een reden om thuis te blijven.


 

Verminderen