Je extralegale voordelen behouden

Verlaat je binnenkort je werkgever? Kijk dan vooraf goed na wat er met je extralegale voordelen zal gebeuren. Weet je bv. wat je met het al opgebouwde bedrag van je groepsverzekering kan of mag doen? En blijf je verzekerd voor een ziekenhuisopname?

Deze gids helpt je alvast op weg.
Wat gebeurt er met je groepsverzekering?
werkgever verlaten
Je opgebouwde reserves blijven van jou als je verandert van werkgever.

​75 % van de werkgevers biedt hun medewerkers een groepsverzekering aan. Zo helpen ze de werknemer een mooi appeltje voor de dorst op te bouwen voor tijdens het pensioen. Je leest alles over de groepsverzekering in het sleutelmoment "Ik wil een mooi pensioen opbouwen".

Vaak is het niet duidelijk wat er met het opgebouwde spaargeld van je groepsverzekering gebeurt als je verandert van job. Regelmatig wordt gedacht dat het opgespaarde bedrag verloren gaat, maar dat is niet het geval. Maak je dus geen zorgen: het opgebouwde pensioenbedrag (= verworven reserves) blijft van jou. Slechts in enkele gevallen voorziet je groepsverzekering geen behoud. Kijk deze uitzonderingen best na in je pensioenreglement of informeer bij je werkgever. 

Brief na je uittreding

​Bij je uittreding krijg je een brief. Hierin staat wat je met je verworven pensioenreserves kan doen:

 • Keuze 1: je laat je verworven reserves staan in de groepsverzekering van je vorige werkgever bij AG Employee Benefits (= 'slaper')

  Dit is de standaardkeuze. Als je na je uitdienst niets doet om je verworven reserves elders onder te brengen, wordt je contract gewoon behouden. Er worden geen nieuwe premies meer gestort, maar je behoudt wel de voordelige rentevoet op de al verworven reserves.

  Bij je pensionering zal dit opgebouwde bedrag uitbetaald worden.

  Opgelet, bij uittreding stopt in sommige gevallen ook de overlijdensdekking van de groepsverzekering. Als je geen uitdrukkelijke keuze maakt of je laat je reserves staan in het plan van je vorige werkgever (keuze 1), bestaat de kans dat je begunstigden geen reserves uitbetaald krijgen als je overlijdt vóór je pensionering. Of de overlijdensdekking al dan niet behouden blijft, wordt vermeld op je brief. Informeer opnieuw goed bij je personeelsdienst (en kijk zeker ook naar keuze 2).

 

 • Keuze 2: je laat je verworven reserves staan in de groepsverzekering van je vorige werkgever bij AG Employee Benefits, en je kiest voor een overlijdensdekking waarbij de verworven reserves worden uitgekeerd (= 'slaper' met overlijdensdekking)

  Deze keuze volgt het principe van keuze 1, maar een overlijdensdekking is nu ook inbegrepen. Als je overlijdt vóór je pensionering zal het bedrag van de verworven reserves uitbetaald worden aan je begunstigde(n). Dat betekent ook dat de kost van deze overlijdensdekking je uitgekeerde bedrag bij pensionering zal doen afnemen.

  Als je kiest voor deze optie, dien je bepaalde termijnen te respecteren:
  • Na ontvangst van je brief heb je 30 dagen om te kiezen voor deze optie. Als je geen keuze maakt, blijven je verworven reserves verzekerd in keuze 1.
  • Na deze 30 dagen heb je nog een termijn van 11 maanden om alsnog voor deze optie te kiezen.

Is de termijn van 11 maanden verstreken, dan kan je later niet meer kiezen voor deze keuze 2. Nadien kan je wel nog tot je pensionering kiezen om je verworven reserves over te brengen naar een onthaalstructuur bij AG Employee Benefits (keuze 3), de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (keuze 4) of een pensioeninstelling die de kosten beperkt en de totale winsten verdeelt onder de aangeslotenen (keuze 5).

 • Keuze 3: je brengt je verworven reserves over naar een onthaalstructuur bij AG Employee Benefits

  Het bedrag van je aanvullend pensioen wordt overgebracht naar een zogenaamde 'onthaalstructuur', waarbij het niet langer beheerd wordt volgens het pensioenreglement van je vorige werkgever. Je behoudt echter wel je interestgarantie.

  Belangrijk: je blijft een overlijdensdekking genieten.
  Als je overlijdt vóór je pensionering, zullen de verworven reserves uitbetaald worden aan je begunstigde(n).

 

 • Keuze 4: je brengt je verworven reserves over naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (bv. AG Employee Benefits)

  Als je nieuwe werkgever ook een groepsverzekering aanbiedt, kan je kiezen om je opgebouwde reserves van je oude contract via je vorige werkgever over te brengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever. Vanaf dan gelden vanzelfsprekend de voorwaarden van de nieuwe pensioeninstelling, waarbij je oorspronkelijke interestgaranties mogelijk niet langer worden gewaarborgd.

   
 • Keuze 5: je brengt je verworven reserves over naar een pensioeninstelling die haar totale winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt, bepaald volgens koninklijk besluit van 14/11/2003

  Van zodra de verworven reserves zijn overgedragen naar een dergelijke pensioeninstelling, wordt je contract bij AG Employee Benefits beëindigd en gelden de voorwaarden van de nieuwe pensioeninstelling. Mogelijk geniet je dan niet meer dezelfde interestgaranties.

  AG Employee Benefits kan ook als dergelijke pensioeninstelling fungeren.

 

Binnen welke termijn moet je jouw keuze maken? 

Als je geen uitdrukkelijke keuze maakt binnen de 30 dagen na ontvangst van de uittredingsbrief, blijven de verworven reserves verzekerd in de oorspronkelijke verzekeringscombinatie (keuze 1). Zoals gezegd is het dan mogelijk dat je opgebouwd spaargeld niet wordt uitgekeerd als je overlijdt voor je pensionering. Als je geen keuze hebt gemaakt, garandeert AG Employee Benefits de eerste 3 maanden echter altijd een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.

Ter herinnering: als je je overlijdensdekking wil behouden, kan je kiezen voor keuze 2 (expliciete keuze binnen het jaar) of keuze 3 (keuze mogelijk tot aan je pensioenleeftijd). Bovendien heb je naast de onthaalstructuur nadien ook de mogelijkheid om je reserves alsnog over te brengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (keuze 4) of een pensioeninstelling die de kosten beperkt en de winst verdeelt (keuze 5).

 

Pensioenfiche 

Als je je werkgever verlaat, krijg je naast je uittredingsbrief ook een pensioenfiche met daarop een overzicht van de belangrijkste cijfers, zoals je opgebouwde pensioenbedrag.

werkgever verlaten
Maak tijdig je keuze, zodat je je overlijdensdekking behoudt.
Verzekering gewaarborgd inkomen
werkgever verlaten
De verzekering gewaarborgd inkomen stopt als je je werkgever verlaat.

​Als je een lange tijd niet kan gaan werken, bv. na een ongeval of een bevalling, krijg je dankzij je verzekering gewaarborgd inkomen een aanvullend inkomen bovenop je wettelijke uitkering. Dit is een van de bekendste risicowaarborgen en ze stopt samen met je uitdiensttreding.

Enkel als je al arbeidsongeschikt bent en je werkgever beslist om je te ontslaan, blijf je je rente ontvangen tot de in je pensioenplan voorziene einddatum (meestal is dit tot 65 jaar).

Je kan de verzekering gewaarborgd inkomen – net zoals je hospitalisatieverzekering – wel op individuele basis voortzetten. In de volgende paragraaf lees je meer over de individuele voortzetting.

Blijft je hospitalisatieverzekering doorlopen? En wat met je gezinsleden?

​Als je je werkgever verlaat (bv. na pensioen of ontslag), verlies je soms ook je beroepsgebonden hospitalisatieverzekering. Geen nood: de kans is groot dat je bij je nieuwe werkgever opnieuw een hospitalisatieverzekering krijgt. Mocht je toch zonder verzekering vallen, bv. na ontslag of bij pensioen, dan heb je altijd het recht om de beroepsgebonden verzekering individueel voort te zetten.

Je (vorige) werkgever moet je binnen de 30 dagen na het verlies van je beroepsgebonden verzekering op de hoogte brengen van de mogelijkheid om je verzekering individueel voort te zetten. Vanaf dan heb je 30 dagen de tijd om bij je verzekeraar een voortzetting te vragen. Deze timings zijn belangrijk: enkel zo behoud je de waarborgen die je voordien ook had.

Opgelet: vergeet niet dat je gezinsleden misschien ook aangesloten zijn via je werkgever. De informatie over een individuele voortzetting geldt ook voor hen.

De premie voor zo'n individuele voortzetting kan wel hoog oplopen. Dit kan je vermijden door een wachtpolis af te sluiten terwijl je nog verzekerd bent via je werkgever. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en heb je zekerheid over je toekomstige waarborgen én je premie.

 

Meer weten over de werking van zo'n wachtpolis


Heb je een verzekeringsattest nodig? Je kan het makkelijk aanvragen via het MyAG Employee Benefits platform of de app. Meer informatie vind je in deze How to.​

werkgever verlaten
Je kan je hospitalisatieverzekering via je werkgever altijd individueel voortzetten.