Formulieren Services to Former Affiliates

 

Voor elk type van (groepsverzekerings)plan bestaan er specifieke formulieren. Om u zo goed mogelijk verder te kunnen helpen, is het belangrijk dat u de juiste formulieren invult.

Voor informatie over uw plantype kan u terecht bij uw Human Resources-dienst.

 

​​​
Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijdenGroepsverzekering (2de pijler)

Gebruik dit document enkel indien u wenst af te wijken van het standaardreglement om de begunstigde van uw contract aan te duiden of te wijzigen.

  1. Vul het formulier "aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden" in en onderteken het.

  2. Stuur het formulier naar het vermelde adres op het formulier terug.

In de volgende situaties:

  • U hebt een contract bij AG Insurance betreffende een uitdiensttreding vóór 2004.

  • U hebt een contract bij AG Insurance betreffende een uitdiensttreding na 2004.

  • U hebt een contract in de Onthaalstructuur van AG Insurance.

  • U hebt een contract bij AG Insurance in de Onthaalstructuur IN.

 

 
NL  FR  EN  DE
 

 

Wenst u meer informatie over hoe dit formulier correct in te vullen of wenst u een voorbeeld van een correct ingevuld formulier?
Dan kan u de uitlegnota raadplegen.

 

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)   NL    FR

 


 

Individuele levensverzekering (3de pijler)

Gebruik dit formulier:


NL  FR  EN  DE
 

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)   NL    FR