Formulieren Classical Life / Pension4Life

 

Voor elk type van (groepsverzekerings)plan bestaan er specifieke formulieren. Om u zo goed mogelijk verder te kunnen helpen, is het belangrijk dat u de juiste formulieren invult.

Voor informatie over uw plantype kan u terecht bij uw Human Resources-dienst.

 

​​​
​​  
 • Reserve-overdracht opgebouwd bij een vorige werkgever
  NL FR EN   
 
 • Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden (2de pijler)
  NL FR EN DE  
   • Uitlegnota bij aanduiding/wijziging van begunstigde
NL FR  EN
   • Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)
NL FR
 • Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden (3de pijler)
NL FR EN DE
   • afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)
NL FR
 
 • Een adreswijziging melden
  NL FR    
 
 • Vereffening in het buitenland van prestaties afkomstig van een groepsverzekering
  NL FR EN DE ES 
 • Attest - Bevestiging van de gegevens van het bankrekeningnummer
NL FR EN DE
 • Attest van effectieve activiteit
NL FR E​N DE
 • Nog verschuldigd saldo in het kader van de hypothecaire lening
NL FR EN DE
 • Keuzeformulier voor de overlijdensdekking na einde aansluiting groepsverzekering
NL FR EN DE