voorschot
Pensioen

Een voorschot opnemen

Hoe je groepsverzekering je kan helpen bij de aankoop of het (ver)bouwen van een woning

Een huis of appartement kopen of (ver)bouwen kost een pak geld. Heel wat mensen kloppen dan ook bij de bank aan voor een lening. Maar wist je dat – als je pensioenreglement het voorziet – je aanvullend pensioen je al een eind op weg kan helpen? Zo kan je een voorschot nemen op je groepsverzekering.

Wat is een voorschot?

Dit is een bedrag dat je kan ontlenen op de opgebouwde reserves van je groepsverzekering voor de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed. Op deze manier kan je nu al beschikken over een deel van je pensioenkapitaal, terwijl de (eventueel gewaarborgde) intrestvoet en winstdeling van je groepsverzekering behouden blijven.
 
Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op te nemen?

Eerst en vooral moet de mogelijkheid om een voorschot op te nemen voorzien zijn in je pensioenreglement. Check dus vooraf best eens bij je werkgever. Is dat het geval, dan kan je een voorschot enkel opnemen voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed dat belastbare inkomsten opbrengt. Dit onroerend goed (bijvoorbeeld een woning of tweede verblijf) moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Je kan het voorschot ook gebruiken voor de terugbetaling van je hypothecaire lening.

Hoeveel kost een voorschot?

Op het opgenomen bedrag betaal je intresten. Zoals bij een hypothecaire lening is de te betalen rentevoet afhankelijk van de gekozen formule. Je kiest eerst of je jaarlijks intrest wil betalen, of de totale intrest liever in één keer wil aflossen wanneer je je aanvullend pensioen ontvangt of bij de terugbetaling van het voorschot. Kies je voor een jaarlijkse intrestbetaling, dan heb je de keuze tussen een vaste en variabele intrestvoet.

Dat geeft 3 types voorschotten1:

  • Voorschot met jaarlijkse intrestbetaling tegen een vaste intrestvoet
  • Voorschot met jaarlijkse intrestbetaling tegen een variabele intrestvoet
  • Voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling (‘kapitaliserend’)


1
Enkel mogelijk mits expliciete vermelding in het groepsverzekeringsreglement.

 

Voorschot met jaarlijkse intrestbetalingVoorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling
​Hoe?​Je neemt je voorschot op en betaalt er jaarlijks vooraf intresten op. Deze worden voor de eerste maal aangerekend bij de opname van het voorschot en vervolgens jaarlijks op de eerste van de maand volgend op je geboortemaand.

Als je je voorschot niet eerder terugbetaalde, wordt dat bedrag afgetrokken bij de uitbetaling van je pensioenkapitaal.
​Je neemt je voorschot op, maar betaalt geen jaarlijkse intresten. De verschuldigde intresten worden samen met het voorschot bij de uitbetaling van je pensioenkapitaal afgehouden.

Intrestvoet                
 

Bij een intrestbetalend voorschot heb je de keuze tussen een variabele (niet mogelijk voor plannen Classical Life) of een vaste intrestvoet.​Bij een intrestkapitaliserend voorschot wordt voor de berekening van de intrest rekening gehouden met het gegarandeerd rendement en de eventuele winstdeling.
Fiscaliteit
In functie van je persoonlijke situatie kunnen de interesten mogelijk jaarlijks fiscaal in rekening gebracht worden.
In functie van je persoonlijke situatie kunnen de intresten mogelijk fiscaal in rekening gebracht worden bij een terugbetaling van het voorschot of bij uitbetaling van je groepsverzekeringscontract.


Moet ik mijn voorschot terugbetalen?

Je kan een voorschot op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Het deel van het voorschot dat nog niet is terugbetaald op het ogenblik dat je je aanvullend pensioen ontvangt, wordt afgehouden van het uitbetaalde pensioenkapitaal.

Is er een minimum- of maximumbedrag dat ik als voorschot kan verkrijgen?

Het maximale op te nemen voorschot hangt onder meer af van de resterende looptijd van het contract en van de wijze waarop de intrestbetaling gebeurt.
 
Hou er wel rekening mee dat je altijd minimaal 5.000 euro voorschot moet opnemen.

Benieuwd hoeveel je als voorschot kan nemen? Meld je aan op MyAG Employee Benefits en check jouw persoonlijke situatie.

Wil je graag een voorschot opnemen? Contacteer dan je personeelsdienst om alle details te overlopen of vul ons online contactformulier in

Tot slot hebben we al deze informatie voor jou samengevat in een handige brochure: Een voorschot opnemen op je groepsverzekering.​​

Verminderen

​​​​​​​​​