change-job
Job

Ik verander van job

Wat betekent dit voor je groepsverzekering?

Vaak is het niet duidelijk wat er met het opgebouwde spaargeld van je groepsverzekering gebeurt als je verandert van job. Regelmatig wordt gedacht dat het opgespaarde bedrag verloren gaat, maar dat is niet het geval. Maak je dus geen zorgen: het opgebouwde pensioenbedrag (= verworven reserves) blijft van jou, en dat vanaf je aansluiting.

​​Brief na je uittreding 

Als je niet langer aangesloten kan blijven in de groepsverzekering van je werkgever, omdat je bij je werkgever van functie verandert of gaat werken voor een ander bedrijf, krijg je een brief. Hierin staat wat je met je verworven pensioenreserves kan doen:   

 • Keuze 1: je laat je verworven reserves staan in de groepsverzekering van je vorige werkgever bij AG Employee Benefits (= 'slaper')

Dit is de standaardkeuze. Als je na je uitdienst niets doet om je verworven reserves elders onder te brengen, wordt je contract gewoon behouden. Er worden geen nieuwe premies meer gestort, maar je behoudt wel de voordelige rentevoet op de al verworven reserves.  

Bij je pensionering zal dit opgebouwde bedrag uitbetaald worden.

Opgelet, bij uittreding stopt in sommige gevallen ook de overlijdensdekking van de groepsverzekering. Als je geen uitdrukkelijke keuze maakt of je laat je reserves staan in het plan van je vorige werkgever (keuze 1), bestaat de kans dat je begunstigden geen reserves uitbetaald krijgen als je overlijdt vóór je pensionering. Of de overlijdensdekking al dan niet behouden blijft, wordt vermeld op je brief. Informeer opnieuw goed bij je personeelsdienst (en kijk zeker ook naar keuze 2).

 • Keuze 2: je laat je verworven reserves staan in de groepsverzekering van je vorige werkgever bij AG Employee Benefits, en je kiest voor een overlijdensdekking waarbij de verworven reserves worden uitgekeerd (= 'slaper' met overlijdensdekking)
   

  Deze keuze volgt het principe van keuze 1, maar een overlijdensdekking is nu ook inbegrepen. Als je overlijdt vóór je pensionering zal het bedrag van de verworven reserves uitbetaald worden aan je begunstigde(n). Dat betekent ook dat de kost van deze overlijdensdekking je uitgekeerde bedrag bij pensionering zal doen afnemen. 
   
  Als je kiest voor deze optie, dien je bepaalde termijnen te respecteren:

   
  • Na ontvangst van je brief heb je 30 dagen om te kiezen voor deze optie. Als je geen keuze maakt, blijven je verworven reserves verzekerd in keuze 1.
  • Na deze 30 dagen heb je nog een termijn van 11 maanden om alsnog voor deze optie te kiezen.

Is de termijn van 11 maanden verstreken, dan kan je later niet meer kiezen voor deze keuze 2. Nadien kan je wel nog tot je pensionering kiezen om je verworven reserves over te brengen naar een onthaalstructuur bij AG Employee Benefits (keuze 3), de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (keuze 4) of een pensioeninstelling die de kosten beperkt en de totale winsten verdeelt onder de aangeslotenen (keuze 5).

 

 • Keuze 3: je brengt je verworven reserves over naar een onthaalstructuur bij AG Employee Benefits

Het bedrag van je aanvullend pensioen wordt overgebracht naar een zogenaamde 'onthaalstructuur', waarbij het niet langer beheerd wordt volgens het pensioenreglement van je vorige werkgever. Je behoudt echter wel je interestgarantie.
Belangrijk: je blijft een overlijdensdekking genieten. Als je overlijdt vóór je pensionering, zullen de verworven reserves uitbetaald worden aan je begunstigde(n).

 • Keuze 4: je brengt je verworven reserves over naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (bv. AG Employee Benefits)

  Als je nieuwe werkgever ook een groepsverzekering aanbiedt, kan je kiezen om je opgebouwde reserves van je oude contract via je vorige werkgever over te brengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever. Vanaf dan gelden vanzelfsprekend de voorwaarden van de nieuwe pensioeninstelling, waarbij je oorspronkelijke interestgaranties mogelijk niet langer worden gewaarborgd.

   
 • Keuze 5: je brengt je verworven reserves over naar een pensioeninstelling die haar totale winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt, bepaald volgens koninklijk besluit van 14/11/2003

  Van zodra de verworven reserves zijn overgedragen naar een dergelijke pensioeninstelling, wordt je contract bij AG Employee Benefits beëindigd en gelden de voorwaarden van de nieuwe pensioeninstelling. Mogelijk geniet je dan niet meer dezelfde interestgaranties.

  AG Employee Benefits kan ook als dergelijke pensioeninstelling fungeren.

 

Binnen welke termijn moet je jouw keuze maken?

Als je geen uitdrukkelijke keuze maakt binnen de 30 dagen na ontvangst van de uittredingsbrief, blijven de verworven reserves verzekerd in de oorspronkelijke verzekeringscombinatie (keuze 1). Zoals gezegd is het dan mogelijk dat je opgebouwd spaargeld niet wordt uitgekeerd als je overlijdt voor je pensionering. Als je geen keuze hebt gemaakt, garandeert AG Employee Benefits de eerste 3 maanden echter altijd een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.

Ter herinnering: als je je overlijdensdekking wil behouden, kan je kiezen voor keuze 2 (expliciete keuze binnen het jaar) of keuze 3 (keuze mogelijk tot aan je pensioenleeftijd). Bovendien heb je naast de onthaalstructuur nadien ook de mogelijkheid om je reserves alsnog over te brengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever (keuze 4) of een pensioeninstelling die de kosten beperkt en de winst verdeelt (keuze 5)

 

Pensioenfiche

Als je je werkgever verlaat, krijg je naast je uittredingsbrief ook een pensioenfiche met daarop een overzicht van de belangrijkste cijfers, zoals je opgebouwde pensioenbedrag.


​Vergeet je hospitalisatieverzekering niet

​​De hospitalisatieverzekering en je verzekering Ambulante zorgen via je werkgever stoppen als je het bedrijf verlaat. Je kan je ze altijd individueel voortzetten of aansluiten bij de collectieve verzekering van je nieuwe werkgever. Als je hiervoor een verzekeringsattest nodig hebt, kan je dit attest makkelijk aanvragen via het MyAG Employee Benefits platform of de app. Meer informatie vind je in deze How to.​​