Verzekerd dankzij je werkgever

Dankzij je werkgever heb je een hospitalisatieverzekering die bij een ziekenhuisopname je medische kosten dekt. Hieronder vind je een overzicht van de ruime waarborgen.
Voor, tijdens en na je opname
hospicare flexible
De medische kosten van je ziekenhuisopname, incl. een dagopname, worden terugbetaald.

​​Opgelet: dit is een algemeen overzicht van de waarborgen Hospicare. Sommige waarborgen zijn misschien niet van toepassing op het door je werkgever onderschreven plan. Mogelijk werd er in jouw beroepsgebonden contract een jaarlijkse vrijstelling opgenomen. Voor een volledige beschrijving van de waarborgen en voorwaarden kan je terecht bij je personeelsdienst.

Tijdens de ziekenhuisopname

De waarborg Hospitalisatie zorgt voor een terugbetaling van je medische kosten bij een ziekenhuisopname. Volgende kosten vallen hieronder:

 • verblijf in een eenpersoonskamer;
 • medische erelonen, onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen;
 • prothesen, -implantaten en andere medisch materiaal (onder bepaalde voorwaarden);
 • thuisbevallingen (forfaitaire tussenkomst);
 • verblijf van een van de ouders bij het kind in het ziekenhuis (rooming-in);
 • (dringend) vervoer naar het ziekenhuis of tussen 2 ziekenhuizen;
 •  …

Een dagopname, waarbij het ziekenhuis een verblijf van 1 dag factureert, valt ook onder deze waarborg. Een opname op spoed of in een gipskamer echter niet.


Ambulante voor- en nazorg

De verzorging voor en na een opname stopt niet aan de muren van het ziekenhuis. De aan de reden van je ziekenhuisopname verbonden medische kosten worden daarom ook voor en na de opname terugbetaald.

Denk aan geneesmiddelen, medische erelonen (huisarts, specialist, …), paramedische erelonen (kinesist, orthopedist, …), verpleging en thuiszorg, prothesen en orthopedische materialen (brillenglazen, contactlenzen, (huren van) krukken, …), …
Afh. van je polis bedraagt de gedekte pre- en postperiode 1 maand voor de opname en 3 maanden na de opname of 2-6 maanden. Bv. 1 - 3: bij een opname van 10 juni t.e.m. 15 juni zullen medische voor- en nabehandelingskosten terugbetaald worden als zij gemaakt werden na 9 mei en voor 16 september. 

Bijkomende waarborgen

Zware ziekten

De kosten voor de behandeling van een zware ziekte worden het hele jaar door terugbetaald, zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname. Er is ook geen vrijstelling van toepassing.
Deze waarborg is van toepassing op een lijst van 30 zware ziekten.

Dekking en bijstand in het buitenland

Dezelfde uitgebreide waarborgen in België (Hospitalisatie, Pre- en post en Zware ziekten) gelden natuurlijk ook in het buitenland. Bovendien wordt je opnamefactuur in het buitenland rechtstreeks afgehandeld tussen AG Employee Benefits en het ziekenhuis, dankzij de derdebetalersregeling. Tot slot is ook de repatriëring van je verzekerde gezinsleden inbegrepen in de waarborg.

Meer weten? Download dan onze handige flyer!

hospicare flexible
De kosten voor de behandeling van een zware ziekte worden het hele jaar door terugbetaald, zelfs als er geen sprake is van een ziekenhuisopname.
Enkele optionele waarborgen
hospicare flexible
Met Medi-Assistance hoef je tijdens je opname niets te betalen, zelfs geen voorschot.

Optie Medi-Assistance

De derdebetalersregeling van AG Insurance. Het principe is simpel: je doet – liefst vooraf – aangifte van je ziekenhuisopname, en na aanvaarding van uw dossier regelt AG Insurance de opnamefactuur rechtstreeks met het ziekenhuis. Je hoeft tijdens je opname niets te betalen – zelfs geen voorschot – en hebt meteen zekerheid over de aanvaarding en (terug)betaling van je dossier. Soms heb je met Medi-Assistance zelfs recht op bijkomende diensten, zoals huishoudhulp en postnatale zorgen.

Medi-Assistance of niet? Je herkent het meteen aan je kaartje. Staat het Medi-Assistancelogo erop, dan heeft je werkgever deze waarborg voor jou onderschreven.

Een opname met Medi-Assistance melden doe je hier.


Optie Delta

Een pakket met uitbreidende waarborgen voor je Hospicare verzekering:

 • voor- en nazorgperiode 2 maanden voor en 6 maanden na de ziekenhuisopname;
 • terugbetaling alternatieve geneeskunde (osteopathie, chiropraxie, homeopathie en acupunctuur) aan 50 %, voor en na een opname of binnen de behandeling van een zware ziekte;
 • terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen (max. 1000 euro per behandeling);
 • vergoeding van palliatieve zorgen, thuis en in een erkend dagcentrum;

Meer weten over Delta? Download snel de flyer!

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet gedekt?

​In deze polis zijn een aantal uitsluitingen opgenomen, zoals medische kosten die volgen uit roekeloos of opzettelijk gedrag, of uit het gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen.
Niet-medisch noodzakelijke behandelingen (bv. esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken) vallen eveneens buiten de dekking. Bovendien zijn er algemene plafonds en terugbetalingspercentages van toepassing.

Neem voor het afsluiten van deze verzekering het IPID-document​​ door, met duidelijke en beknopte informatie over uw toekomstige verzekering. Dit document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Het contract wordt gesloten voor de duur van één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar op het einde van elk verzekeringsjaar. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in de algemene voorwaarden. Een premieberekening en offerte zijn gratis beschikbaar via onze website www.agemployeebenefits.be. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kan u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as).uitsluitingen