Het hele jaar door terugbetaald

Jezelf goed voelen begint met een stralende glimlach, elke dag opnieuw. En dat is waar Dental Flex, de tandzorgverzekering van je werkgever, voor zorgt. Dental Flex betaalt de medische kosten terug om je gebit in topstaat te houden, het hele jaar door en zelfs zonder hospitalisatie.

Ontdek snel je waarborgen.

Opgelet: Wil je weten of je werkgever deze verzekering voor jou onderschreven heeft? Ga dan langs bij je personeelsdienst.
Een volledige bescherming
tandkosten-terugbetaald
Reken voor al je tandzorgen op Dental Flex.
​​​​​​​​​​​​​Ga je minstens 1 keer per jaar voor een controle naar je tandarts om je tanden topfit te houden? ​Prima! Zo heb je ook recht op een hogere tussenkomst van het ziekenfonds voor de meeste tandzorgen. Maar dan nog kunnen de kosten in elke fase van je leven oplopen. Zo had je als kind misschien een beugel? En neemt de kans op kronen of een tandprothese toe als je ouder wordt. Reken voor al deze kosten op Dental Flex.

Wat betaalt deze verzekering terug?
 
 • Tandzorgen en -behandelingen;
 • Tandprothesen, bruggen, kronen en implantaten;
 • Orthodontische behandelingen en apparaten, zoals een beugel;
 • Tandradiografie;
 • Preventieve behandelingen;
 • Het trekken van tanden.


Ook als je onverwacht naar de tandarts moet in het buitenland, betaalt Dental Flex je kosten terug. ​
Wanneer en hoe word je beschermd?

Eenvoudig

Dental Flex is klaar en duidelijk:

 • Er zijn geen medische formaliteiten, bijpremies of uitsluitingen;
 • Er is geen wachttijd: je eerste tandzorgen na de aansluiting zijn meteen verzekerd;
 • Er is geen uitsluiting van voorafbestaande aandoeningen.

Je werkgever kiest de verzekering die bij je past
 
 • De terugbetaling van de tandzorgen gebeurt – volgens keuze van jouw werkgever – aan 80% van de kosten, na aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst (= terugbetaling ziekenfonds).
 • De totale terugbetaling is beperkt tot een jaarlijks maximumbedrag van 500, 1.250 of 2.500 euro per verzekerde.
 • Er kan per schadejaar een vrijstelling van 0, 75 of 125 euro afgehouden worden.
 
 
​Voor alle details kan je terecht bij de personeelsdienst van je werkgever, of op je privéruimte op MyAG Employee Benefits​. ​
refund-dental-costs
Er is geen wachttijd: je bent meteen verzekerd.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?
uitsluitingen
 

​In deze polis zijn een aantal uitsluitingen opgenomen, zoals medische kosten die volgen uit roekeloos of opzettelijk gedrag, of uit het gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen.
Niet-medisch noodzakelijke behandelingen (bv. esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken) vallen eveneens buiten de dekking.
Bovendien zijn er algemene plafonds en terugbetalingspercentages van toepassing.

Neem voor het afsluiten van deze verzekering het IPID-document door, met duidelijke en beknopte informatie over uw toekomstige verzekering. Dit document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Het contract wordt gesloten voor de duur van één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar op het einde van elk verzekeringsjaar. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in de algemene voorwaarden. Een premieberekening en offerte zijn gratis beschikbaar via onze website www.agemployeebenefits.be. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kan u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as).