Terugbetaling het hele jaar door

Heeft je werkgever voor jou een verzekering ambulante zorgen Ambucare Flexible afgesloten? Prima! Dan worden je medische kosten het hele jaar door en los van een ziekenhuisopname terugbetaald.
Hieronder lees je wat wordt terugbetaald. 

Opgelet: Wil je weten of je werkgever deze waarborg voor jou onderschreven heeft? Ga dan langs bij je personeelsdienst.
Drie basiswaarborgen
ambulante kosten
De ambulante kosten worden tot 80% terugbetaald

​​​​Ambulante geneeskundige zorgen

Ambulante medische zorgen, dat is de medische verzorging los van een opname waarvoor je niet altijd naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Denk aan raadplegingen bij je huisarts, sessies bij je kinesist, maar ook de medische beeldvorming bij een verstuiking of breuk.
Terugbetaling van:

 • raadplegingen, huisbezoeken, technische prestaties en kleine heelkunde;
 • paramedische behandelingen (verpleging, kinesitherapie en fysiotherapie);
 • onderzoeken (radiologie, beeldvorming en laboratorium);
 •  …


Farmaceutische producten, orthopedische en optische hulpmiddelen

Een terugbetaling van wat door je arts werd voorgeschreven. Denk aan geneesmiddelen, maar ook brilglazen, steunzolen, enz.
Terugbetaling van:

 • geneesmiddelen en verbanden afgeleverd door een apotheker;
 • brilmonturen en -glazen, contactlenzen en hoorapparaten;
 • verbanden en spalken;
 • orthopedische toestellen en kunstledematen.

Tip: Lees hier meer over hoe je geneesmiddelen gemakkelijk terugbetaald worden via de My Healthcare Card.


Tandzorgen en tandprothesen

Ook aan de verzorging en behandeling van je gebit werd gedacht.

Terugbetaling van:

 • tandbehandelingen (tandarts, preventieve behandelingen, radiografie, …);
 • tandprothesen (bruggen, kronen en implantaten);
 • orthodontische behandelingen en apparaten.

De terugbetaling van deze ambulante kosten gebeurt aan 80% van de kosten, na aftrek van de eventuele wettelijke tussenkomst (= terugbetaling ziekenfonds).

En ook nog...

​Bovendien is er in bepaalde plannen ook een extra waarborg Paramedische behandelingen, met bijkomende terugbetaling (aan 50 %) van:

 • behandelingen bij de psycholoog, diëtist, podoloog en logopedist;
 • osteopathie, chiropraxie, homeopathie en acupunctuur;
 • homeopathische geneesmiddelen.


Nog dit …

 • De totale terugbetaling is beperkt tot een jaarlijks maximumbedrag van 500, 1250 of 2500 euro per verzekerde, en er kan per schadejaar een vrijstelling van 0, 75 of 125 euro afgehouden worden, beide opnieuw volgens het contract onderschreven door jouw werkgever.
 • Ook als je in het buitenland een arts raadpleegt, kunnen de gemaakte kosten met Ambucare Flexible terugbetaald worden.Hoe mijn medische kosten indienen?

alle info op onze hospitalisatie website​

ambulante kosten
De waarborg geldt ook voor medische kosten die je maakte in het buitenland
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?
uitsluitingen
 

​In deze polis zijn een aantal uitsluitingen opgenomen, zoals medische kosten die volgen uit roekeloos of opzettelijk gedrag, of uit het gebruik en misbruik van alcohol of verdovende middelen.
Niet-medisch noodzakelijke behandelingen (bv. esthetische ingrepen, anti-conceptiebehandelingen en preventieve check-ups en onderzoeken) vallen eveneens buiten de dekking.
Bovendien zijn er algemene plafonds en terugbetalingspercentages van toepassing.

Neem voor het afsluiten van deze verzekering het IPID-document door, met duidelijke en beknopte informatie over uw toekomstige verzekering. Dit document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG. Het contract wordt gesloten voor de duur van één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar op het einde van elk verzekeringsjaar. De exacte reikwijdte van deze producten vindt u in de algemene voorwaarden. Een premieberekening en offerte zijn gratis beschikbaar via onze website www.agemployeebenefits.be. Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG (tel. 02 664 02 00, customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kan u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman.as​).