Wat als je langdurig ziek valt?

Via het RIZIV voorziet de Belgische sociale zekerheid een financieel vangnet voor als je langdurig ziek bent en geen salaris meer krijgt. Dit vangnet is echter bescheiden en biedt enkel een basis om te ‘overleven’ bij arbeidsongeschiktheid. Je lasten blijven immers gewoon doorlopen terwijl je terugvalt op een lager inkomen. Gelukkig bieden heel wat werkgevers vandaag een verzekering gewaarborgd inkomen aan.
De wettelijke uitkeringen
Statutory replacement income
De wettelijke tussenkomst kijkt enkel naar je maandelijks loon en houdt dus geen rekening met je eindejaarspremie, bonussen, vakantiegeld, ...

​​ 

De eerste maand van je arbeidsongeschiktheid wordt je loon verder doorbetaald door je werkgever aan 100 %.


Vanaf de 2e tot de 12e maand stopt meestal de tussenkomst van je werkgever. Dit betekent dat je terugvalt op een wettelijke uitkering tot 60 % van je loon, met een maximum van 54.917,21 euro (01/01/2024).


Na 1 jaar gaat arbeidsongeschiktheid over in invaliditeit. Je krijgt dan een uitkering volgens je gezinssituatie:

• 65 % van je brutoloon als je personen ten laste hebt; met een maximum van 54.917,21 euro (01/01/2024)
• 55 % van je brutoloon als je alleenstaande bent; met een maximum van 54.917,21 euro (01/01/2024)
• 40 % van het gecombineerde brutoloon van jou en je partner als je samenwonende bent; met een maximum van 54.917,21​ ​euro (01/01/2024​​)​

 

Opgelet: De wettelijke tussenkomst kijkt enkel naar je maandelijks loon en houdt dus geen rekening met je eindejaarspremie, bonussen, vakantiegeld, ...

Gewaarborgd inkomen

Je werkgever kan een verzekering gewaarborgd inkomen voor je hebben afgesloten. Deze zorgt voor een gewaarborgd loon bovenop de wettelijk voorziene uitkering, zodat je je levensstandaard kan behouden.

Wil je meer weten over zo’n verzekering? Op de gewaarborgd inkomen pagina vind je alle details.

Ben je via je werkgever verzekerd bij AG Employee Benefits? Dan is de kans groot dat je je waarborgen kan checken op My AG Employee Benefits. Log nu in.

Statutory replacement income
Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor een extra inkomen bovenop de wettelijk voorziene uitkering.