Indien de waarborg invaliditeit voorzien is, gebruik dan de formulieren Schademelding en Medisch getuigschrift om mee te delen dat een aangeslotene arbeidsongeschikt is.

Vraag de aangeslotene, zodra de voorziene wachttijd overschreden is of u weet dat deze overschreden zal worden, om:

  • het formulier Schademelding in te vullen en te tekenen,
  • het formulier Medisch getuigschrift te laten invullen en tekenen door zijn geneesheer,
  • het attest 1ste jaar werkonbekwaamheid door zijn ziekenfonds te laten invullen en ondertekenen. Dit attest dient enkel ingevuld te worden wanneer de uitkeringen in het kader van de waarborg invaliditeitsrente rekening houden met de tussenkomst van het ziekenfonds en de aangeslotene geniet van een tussenkomst van het ziekenfonds van 55%. Zonder dit attest zal een betaling gebeuren op basis van een ziekenfondstussenkomst van 60%.


Zorg er tevens voor dat er tijdig een kopie van de verlengingsattesten of van het attest van werkhervatting aan de beheerder wordt opgestuurd.

Na 1 jaar werkonbekwaamheid :
Vraag de aangeslotene die werkonbekwaam is, zodra het 1ste jaar werkonbekwaamheid verstreken is of zodra u weet dat die overschreden zal worden en wanneer de uitkeringen in het kader van de waarborg invaliditeitsrente rekening houden met de tussenkomst van het ziekenfonds, om:

  • het attest werkonbekwaamheid na 1 jaar door zijn ziekenfonds te laten invullen en te ondertekenen
  • het attest terug te sturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de schadebeheerder van uw plan, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.

Dit attest moet ons toelaten het bedrag van de uitkeringen vanaf het tweede jaar te berekenen rekening houdend met de gewijzigde tussenkomst van het ziekenfonds vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid.