Het document 'procedure voor het indienen van medische kosten en/of andere documenten' geeft de aangeslotene stap voor stap de specifieke instructies voor het indienen van een schadegeval.


Belangrijk voor vlotte  afhandeling van het dossier :

  • Het document 'schademelding' dient volledig waarheidsgetrouw ingevuld te worden.
  • Het  indienen van de medische kosten gebeurt steeds aan de hand van het document 'aanvraag tot terugbetaling van medische kosten' (cfr. blad 2 van het document procedure voor het indienen van medische kosten)
  • Het is hierbij heel belangrijk dat op elke zending duidelijk de gegevens worden vermeld die ons toelaten het dossier te identificeren.
    Deze gegevens zijn : het groepsnummer, de benaming van de werkgever, de naam, voornaam en geboortedatum van het verzekerd personeelslid en van de patiënt indien verschillend, evenals de refertes AG Insurance indien deze gekend zijn.