Bij overlijden vóór 01/02/2025

Kapitaal overlijden/opgebouwde reserves: dit bedrag wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement. Als de volgorde niet aangepast is aan uw situatie, kan u van deze keuze afwijken door dit document in te vullen. Het vermelde bedrag is een brutobedrag.

Kapitaal overlijden/opgebouwde reserve winstdeelname: een bedrag bovenop het bedrag bij overlijden dat AG Employee Benefits bij uw overlijden uitkeert aan uw begunstigde(n). De winstdeelname overlijden wordt meestal uitgedrukt als een herzienbaar percentage van het kapitaal overlijden en evolueert in dezelfde zin als dat kapitaal.

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

Wezenrente: een mogelijke bijkomende uitkering bij overlijden aan de vermelde kinderen, maximaal betaalbaar tot de vermelde eindleeftijd.

Kapitaal overlijden = 0,00 EUR
U bent niet verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald.