Bij overlijden vóór 01/02/2025


Hier vindt u het bedrag dat aan uw begunstigde(n) uitgekeerd wordt als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, wordt bepaald in het reglement dat van toepassing was op het moment van uw uitdiensttreding. Als u de begunstigingsclausule wilt wijzigen, gebruik dan dit document
 
In de meeste gevallen zal dit kapitaal gelijk zijn aan de opgebouwde reserves.
 
Het vermelde bedrag is een brutobedrag dat verminderd wordt met sociale en fiscale afhoudingen, en dat net als het kapitaal bij leven kan evolueren door de toekenning van winstdeelname.
Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

Geen vermelding kapitaal overlijden of kapitaal overlijden = 0,00 EUR, dan bent u niet verzekerd bij overlijden. Als u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald. Als u toch een kapitaal overlijden wilt voorzien, dan kan u uw aanvraag hiervoor richten tot Stfa.employeebenefits@aginsurance.be. Vermeld ook uw dossiergegevens die u terugvindt onder ‘Uw kenmerk’.

Jaarlijkse wezenrente: dit is een mogelijke bijkomende uitkering bij overlijden aan uw kinderen. Als dit van toepassing is, dan vindt u het bedrag en welke kinderen in aanmerking komen terug in het detail. 

Aanvullende verzekering tegen het risico ongeval (AVRO):
Hier vindt u terug of in geval van overlijden door een ongeval eventueel een bijkomend bedrag zal uitbetaald worden. Als dit van toepassing is, dan vindt u het bedrag terug in het detail.