Ben je klaar voor een nieuw hoofdstuk?

Eens met pensioen, start je aan een nieuw hoofdstuk in je leven. Hierbij krijg je een financieel duwtje in de rug. Zo ontvang je maandelijks je wettelijk pensioen, en daarnaast – al dan niet eenmalig – ook het bedrag van je aanvullende groepsverzekering en eventueel zelfs van pensioen- of langetermijnsparen.

Tegelijkertijd verlies je uiteraard wel je beroepsinkomen. Als je na je pensionering dezelfde levensstandaard wil behouden, zal je dus bewust met je pensioenkapitaal moeten omgaan.
Je levensstandaard behouden, ook na je pensionering
met-pensioen
Wacht niet tot na je pensionering om te berekenen hoeveel je maandelijks zal nodig hebben om te leven zoals jij dat wil.

Met pensioen gaan is een belangrijke stap met grote veranderingen. Zo heb je plots heel wat vrije tijd met leuke vooruitzichten: verre reizen maken, investeren in vastgoed, meer tijd doorbrengen met familie en vrienden, … Kleine domper is het beperkte wettelijk pensioen waarmee je het na je carrière moet redden. Dat is vaak ontoereikend om dezelfde levensstandaard te behouden als voordien, zeker als je rekening houdt met enkele extra kosten:

  • Geen hospitalisatieverzekering meer via je werkgever;
  • Stijgende medische kosten met het ouder worden;
  • Verlies van maaltijdcheques;
  • Niet langer de luxe van extra's die je werkgever betaalt, zoals een bedrijfswagen;

Als je via je werkgever een groepsverzekering had, heb je met je pensionering gelukkig wel recht op een aanvullende spaarpot. Tel daarbij het eventuele opgebouwde kapitaal van pensioen- of langetermijnsparen, en je hebt een mooi pensioenkapitaal – wettelijk + aanvullend pensioen – om mee aan de slag te gaan.

Belangrijke tip: bereken zelf hoeveel je maandelijks nodig hebt om te kunnen leven zoals je dat na je pensionering wil, en wacht hiermee niet tot na je pensionering. Dit is een belangrijke oefening, waarbij je heel wat factoren moet proberen inschatten: hoe oud zal je worden, hoe lang zal je gezond blijven, … maar ook: zijn er onderhouds- of renovatiewerken nodig aan je woning, zijn er grote kosten te voorzien (bv. aankoop wagen), …

Als je deze uitgaven hebt ingeschat, weet je min of meer hoeveel je nodig hebt om te leven zoals jij dat wil en welk deel van je pensioenkapitaal je hiervoor moet aanspreken. Het is dan perfect mogelijk dat je een – klein of groot – deel van je groepsverzekering niet meteen wil gebruiken. In dat geval is een doordachte herinvestering van je kapitaal waarschijnlijk iets voor jou.

Herinvesteren van het kapitaal van je groepsverzekering

Heel wat mensen kiezen ervoor om na hun pensionering (een deel van) het bedrag van hun groepsverzekering te herinvesteren zodat het optimaal kan blijven renderen tot aan het einde van hun oude dag. Herinvesteren van kapitaal kan op verschillende manieren. Financiële producten zijn hierbij heel populair, en vaak een goede keuze voor wie een veilige belegging zoekt voor zijn pensioenkapitaal. De meest bekende zijn tak 21- en tak 23-verzekeringen:

  • Met een belegging in tak 21-verzekeringsproducten ben je vooraf zeker van een gewaarborgd rendement. Afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar kan deze je bovendien ook een niet-gewaarborgde winstdeling uitkeren. Tak 21 is daarom een veilige keuze voor wie weinig risico wil nemen met zijn pensioenkapitaal.
  • Wie iets meer risico wil nemen, kan kiezen voor tak 23-producten waarbij de premies belegd worden in één of meerdere fondsen met verschillend risico. Je kan hierbij zelf kiezen hoeveel van je premies geïnvesteerd wordt met weinig risico, en welk deel met meer. Je rendement en kapitaal zijn dan afhankelijk van de evolutie van de gekozen fondsen.

    In ruil voor het hogere risico dat je met een tak 23-verzekering neemt en het ontbreken van een gewaarborgd rendement, kan je opbrengst hoger zijn dan bij een tak 21-verzekering.

 

Je groepsverzekering bij AG Employee Benefits

Als je was aangesloten bij de groepsverzekering bij AG Employee Benefits, kan je voor de herinvestering van je pensioenkapitaal een beroep doen op AG Ascento, de eindeloopbaandienst van AG Employee Benefits.

AG Ascento biedt je 3 formules aan om je aanvullend pensioenkapitaal optimaal te laten renderen. Het AG Ascento-team staat je persoonlijk bij met raad op maat voor de herinvestering van je kapitaal.

Wil je graag meer informatie?

met-pensioen
Financiële producten kunnen een goede keuze zijn als je een veilige belegging zoekt voor je pensioenkapitaal.
Wat als je graag nog wat langer werkt?
met-pensioen
Als je 65 jaar bent of 45 jaar gewerkt hebt, mag je onbeperkt bijverdienen mét behoud van je pensioenrechten.

De wettelijke pensioenleeftijd bereiken betekent niet dat je (volledig) moet stoppen met werken. Het is perfect mogelijk dat je graag nog enkele jaren verder werkt. De Belgische overheid stimuleert de laatste jaren nadrukkelijk het werken na de wettelijke pensioenleeftijd, die momenteel vastligt op 65 jaar: 

  • Als je 65 jaar bent of 45 jaar gewerkt hebt, mag je onbeperkt bijverdienen mét behoud van je pensioenrechten. Er is dus niet langer sprake van een inkomensplafond.
  • Als je nog geen 65 jaar bent of nog geen 45 jaar werkt, kan je ook na je wettelijk pensioen een centje bijverdienen, maar de inkomsten uit deze beroepsactiviteit mogen bepaalde plafonds niet overschrijden. Deze plafonds hangen af van verschillende criteria, zoals je leeftijd en het aantal jaren loopbaan, maar ook van je gezinssituatie, de aard van de beroepsactiviteit, enz. Als je beroepsinkomsten deze plafonds overschrijden, wordt je wettelijk pensioen voor dat kalenderjaar met een evenredig percentage verminderd of zelfs geschorst als het inkomensplafond met meer dan 100 % wordt overschreden: verdien je als gepensioneerde bijv. 20 % meer dan het inkomensplafond, dan moet je in het daaropvolgende jaar 20 % van je wettelijk pensioen terugbetalen.

Je leest alles over werken na je pensioen op de site van de Federale Pensioendienst.