Je staat er niet alleen voor

Als je zwaar ziek bent, heb je heel wat aan je hoofd. Je wil zo snel mogelijk een goede persoonlijke behandeling, maar dat vraagt – naast veel energie – een hele hap uit je budget. Gelukkig hoef je je over dit laatste geen zorgen te maken. De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen de behandelingskosten voor een zware ziekte het hele jaar door terug, ook los van een opname.

Hieronder beschrijven we de terugbetaling van de medische kosten bij een zware ziekte. De beschreven voorwaarden gelden voor een hospitalisatieverzekering via je werkgever bij AG Employee Benefits.
Wanneer is een ziekte een zware ziekte?
ernstig-ziek
Je hospitalisatieverzekering gebruikt een lijst met gedekte zware ziekten.

​​Hoewel een hospitalisatieverzekering in principe enkel tussenkomt bij een ziekenhuisopname, maken de meeste verzekeraars een belangrijke uitzondering door de behandeling van een zware ziekte het hele jaar door terug te betalen. Hospitalisatieverzekeraars werken dan ook met een vooraf opgestelde lijst met ziekten die gedekt zijn in de speciale waarborg zware ziekten. Deze lijst verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en bevat meestal 20 à 30 ziekten zoals kanker, leukemie, diabetes en multiple sclerose.

De behandelingskosten voor ziekten die niet op de lijst staan, worden enkel terugbetaald bij een rechtstreeks aan de ziekte gerelateerde ziekenhuisopname.

AG Employee Benefits dekt in de meeste plannen 30 zware ziekten. Om zeker te zijn van je waarborgen, vraag je dit best na bij je personeelsdienst, of meld je aan op MyAG Employee Benefits. Je kan ook de MyAG Employee Benefits app downloaden in je app store, zo heb je altijd alle informatie over jouw waarborgen bij de hand.

Hoe gebruik je de waarborg zware ziekten?

Algemene werking

Hieronder volgt de procedure bij AG Employee Benefits, maar andere verzekeraars hanteren een gelijkaardige werkwijze.

 • Diagnose
  Als je te horen krijgt dat je aan een zware ziekte lijdt, neem je best even de tijd om alles te laten bezinken.
 • Aanvraag en activatie
  Als je de eerste emoties verwerkt hebt, start je zo snel mogelijk je aanvraag om de waarborg zware ziekten te activeren. Hoe je dat doet, vind je hier terug.
 • (Dag)opnames
  Moet je voor de behandeling van je zware ziekte in het ziekenhuis verblijven (bv. voor chemotherapie of nierdialyse), dan meld je best zo snel mogelijk je opname aan AG Employee Benefits. Zowel voor een dagopname als voor een opname met overnachting hoef je slechts enkele stappen te volgen voor een vlotte terugbetaling.   
 • Einde van de waarborg
  De waarborg eindigt als het medisch verslag toont dat je genezen bent en er geen tekenen meer zijn van de ziekte.
 • Herval
  Als de ziekte na een tijd terugkeert, kan de waarborg zware ziekten opnieuw geactiveerd worden. In dat geval wordt de bovenstaande procedure herhaald.

 

Hoe vraag je de terugbetaling van je medische kosten?

Je mag alle medische kosten (facturen, attesten, ...) in verband met je zware ziekte verzamelen en ter terugbetaling opsturen. Dit kunnen ziekenhuisfacturen zijn, maar ook de aankoop van geneesmiddelen of behandelingen bij een specialist. Voor een vlotte behandeling van je dossier verzamel je de bewijzen van je kosten en stuur je ze best 2x per jaar door. Zo word je snel terugbetaald en behoud je het overzicht over de opgestuurde kosten.

Tip: bij het ziekenfonds kan je zowel online als in het kantoor een overzicht van je gemaakte medische kosten vragen.

ernstig-ziek
Je kan de activatie van de waarborg zware ziekten versnellen door een medisch verslag bij te voegen.
Wat als je langere tijd arbeidsongeschikt bent?
ernstig-ziek
Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor een extra inkomen bovenop je wettelijk voorziene uitkering.

​Het is mogelijk dat je werkgever voor jou een verzekering gewaarborgd inkomen heeft afgesloten. Deze verzekering zorgt voor een bijkomend inkomen bovenop je wettelijk voorziene uitkering.

De waarborg premievrijstelling zorgt er dan weer voor dat de regelmatige stortingen in je groepsverzekering gewoon doorgaan, ook als je lange tijd afwezig bent van je werk en je werkgever niet langer verplicht is premies te storten. De opbouw van je aanvullend pensioen komt dus niet in gevaar.

Als je via je werkgever verzekerd bent bij ​AG Employee Benefits kan je je aanmelden op MyAG Employee Benefits om te kijken of je werkgever voor jou een verzekering gewaarborgd inkomen of premievrijstelling heeft afgesloten. Je kan ook de MyAG Employee Benefits app downloaden in je app store, zo heb je altijd alle informatie over jouw waarborgen bij de hand.