Kapitaal bij overdracht van reserves naar de onthaalstructuur bij AG Insurance


Als u beslist om de verworven reserves onder te brengen in de "onthaalstructuur"; dan vindt u hieronder het bedrag op de voorziene pensioendatum.