Bij overdracht van reserves, pensionering of opheffing van uw pensioenstelsel


Als u het bedrag van uw aanvullend pensioen weghaalt uit het pensioenplan van uw voormalige werkgever en wenst onder te brengen in de onthaalstructuur  AG Employee Benefits of in het pensioenplan van uw nieuwe werkgever, heeft u recht op onderstaande bedragen.


Verworven reserves:

De wet verplicht de ex-werkgever een minimumbedrag te waarborgen. Als het groter is dan de verworven reserves, dan is dit het bedrag waarop u recht hebt.
Kapitaal bij overdracht van reserves naar de onthaalstructuur bij AG Employee Benefits

Als u beslist om op 01/01/2009 de verworven reserves onder te brengen in de onthaalstructuur​ bij AG Employee Benefits, dan vindt u hieronder het bedrag op de voorziene pensioendatum.