Opgebouwde reserves

 
Het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum in de veronderstelling dat alle verschuldigde premies op dat ogenblik betaald zijn. In geval van niet-betaling of wijziging van de premies zal het bedrag aangepast worden.
De pensioenfiche vermeldt ook het bedrag van het voorgaande jaar. Op die manier kan u de evolutie van uw reserves opvolgen.