Opgebouwde reserves


Het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum. De pensioenfiche vermeldt ook het bedrag van het voorgaande jaar. Op die manier kan u de evolutie van uw reserves opvolgen.  

                          ​