Bijkomende inlichtingen

Hier vindt u een overzicht van de verdeling van uw verworven reserves over de verschillende beleggingsfondsen.​