Financieringsniveau 


 Volgens de wet moet de werkgever een minimumrendement garanderen op alle werknemersbijdragen en op werkgeversbijdragen. Onder deze rubriek vindt u terug of uw werkgever aan deze verplichtingen voldoet voor de verworven reserves en het minimumbedrag. ​