Bij uitdiensttreding, pensionering of opheffing van uw pensioenstelsel

Als u op dit moment uw werkgever zou verlaten, en de verworven reserves niet in dit pensioenplan zou laten tot aan uw pensioen, hebt u recht op onderstaande bedragen, die u mag meenemen naar uw eventuele nieuwe pensioenplan bij uw nieuwe werkgever, onthaalstructuur, …

Verworven reserves: het bedrag waarop u recht hebt op de situatiedatum, bv. als u nu uw werkgever zou verlaten. De pensioenfiche vermeldt dit bedrag ook voor de voorgaande situatie. Op die manier kan u de evolutie vaststellen (interest, premies betaald in de loop van het jaar, winstdeelname, …).

De wet verplicht de werkgever een minimumbedrag te waarborgen. Als het groter is dan de verworven reserves, dan is dit het bedrag waarop u recht hebt.