Bij overlijden vóór 01/02/2025


Kapitaal overlijden : dit bedrag wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde(n) is (zijn), is bepaald in het reglement van uw groepsverzekering dat van toepassing was op het moment van uitdiensttreding. Als u de begunstigingsclausule wilt wijzigen, gebruik dan het document Begunstigde.

In de meeste gevallen zal dit kapitaal overlijden gelijk zijn aan de opgebouwde reserves.

Kapitaal winstdeelname: een bedrag dat AG Employee Benefits bij uw overlijden bovenop het kapitaal overlijden uitkeert aan uw begunstigde(n).

De vermelde bedragen zijn brutobedragen.
Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

Geen vermelding kapitaal overlijden of kapitaal overlijden = 0,00 EUR: u bent niet meer verzekerd bij overlijden. Wanneer u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald aan wie dan ook. Indien u toch een kapitaal overlijden wilt voorzien, dan kan u uw aanvraag hiervoor richten tot stfa.employeebenefits@aginsurance.be. Vermeld ook uw dossiergegevens die u terugvindt onder ‘Uw kenmerk’.