Bij leven op 01/02/2025


Hier vindt u het bedrag waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. 

Kapitaal
Dit bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving ongeveer 20 % van het brutokapitaal.
Opgelet: Dit bedrag zal niet meer wijzigen omdat u uw werkgever verlaten hebt.

Kapitaal winstdeelname

een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement. Dit brutobedrag wordt verminderd met een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage.

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.
Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?