Bij leven op 01/02/2025

Hier vindt u het bedrag waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum. Meestal is dat op 65 jaar.

Verworven prestaties:
Dit is het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen mocht u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zijn. Dit is in de veronderstelling dat u uw reserves in uw plan bij AG laat staan.

Kapitaal (verworven prestaties inbegrepen)

Als u bij pensionering nog bij uw huidige werkgever tewerkgesteld bent, ontvangt u het gesimuleerd kapitaal en het kapitaal winstdeelname.


 

Gesimuleerd kapitaal: een schatting van het kapitaal dat u bij uw pensioen zal ontvangen. U krijgt dit als u nog in leven bent op de voorziene pensioendatum, op voorwaarde dat:
• de premie leven niet evolueert en zonder onderbreking betaald wordt tot aan de vervaldatum
• uw keuzes onveranderd blijven tot op de vervaldatum
• bepaalde parameters waarop het kapitaal berekend wordt (bv. loon of tewerkstellingspercentage) onveranderd blijven
• uw groepsverzekering niet gewijzigd wordt


Het gaat om een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. ​


Deze inhoudingen vertegenwoordigen binnen de huidige wetgeving samen ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?