Premies (zonder taks)​ 


Hier vindt u een overzicht van de premies die uw werkgever en/of uzelf storten voor uw kapitaal leven en/of overlijden. 

Financieringsfonds


Voor de financiering van het kapitaal leven stort uw werkgever een bedrag (dotatie) in een financieringsfonds. Het financieringsfonds is een collectieve reserve die globaal beheerd wordt in het kader van de uitvoering van uw pensioenplan. Het bedrag van de dotatie wordt berekend voor de totaliteit van aangeslotenen.
De uit te keren bedragen bij pensionering worden rechtstreeks uit het financieringsfonds gehaald.