Uw berekeningsgegevens


Op basis van deze gegevens worden uw kapitaal leven en/of overlijden en uw premies berekend:

Referentiebezoldiging: het bedrag van uw maand- of jaarsalaris dat gebruikt wordt voor de berekeningen.
Salarisvermenigvuldiger: dit is het aantal keer waarmee het maandsalaris vermenigvuldigd wordt voor de berekeningen van uw premies en het kapitaal leven en/of overlijden.
Referentieplafond: voor de berekening van de waarborgen wordt het loon soms opgesplitst in een deel tot aan het referentieplafond en een deel erboven. De bepaling van het referentieplafond vindt u terug in het pensioenreglement.​