Reserves op 01/01/2016

 
Het bedrag waarop u recht heeft op de situatiedatum in de veronderstelling dat alle verschuldigde premies op dat ogenblik betaald zijn. In geval van niet-betaling of wijziging van de premies zal het bedrag aangepast worden.