Bij overlijden vóór 01/02/2025

 
Kapitaal overlijden: dit kapitaal wordt aan uw begunstigde(n) uitgekeerd indien u komt te overlijden vóór uw pensioen. Wie uw begunstigde is, vindt u terug op uw levensverzekeringscontract. Als u de begunstigde(n) wenst te wijzigen, gebruik dan het document begunstigde.

• Als u opteerde voor een belastingvermindering van de betaalde premies, dan is het bedrag dat vermeld wordt een brutobedrag. Bij de uitbetaling van het kapitaal overlijden zal er enkel bedrijfsvoorheffing afgehouden worden. Het bedrag dat de begunstigde daadwerkelijk zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving van kracht op het ogenblik van het overlijden.
Het jaar na de uitbetaling van het kapitaal, ontvangt de begunstigde een fiscale fiche.
Er kunnen successierechten verschuldigd zijn bij het overlijden.
 
• Als u de premies niet fiscaal in mindering gebracht heeft, dan vindt u hier het bedrag terug dat uitbetaald zal worden aan de begunstigden. Het jaar na de uitbetaling van het kapitaal, ontvangt de begunstigde een fiscale fiche.

 

Kapitaal winstdeelname: een bedrag bovenop het kapitaal overlijden dat AG Employee Benefits bij uw overlijden uitkeert aan uw begunstigde(n).