​Bij overlijden vóór 01/02/2025


Hier vindt u het bedrag dat aan uw begunstigde(n) uitgekeerd wordt als u overlijdt vóór uw pensioen. Wie de begunstigde is, wordt bepaald in het reglement.
U kan uw begunstigde ook zelf aanduiden door dit document in te vullen.

Het vermelde bedrag is een brutobedrag dat verminderd wordt met sociale en fiscale afhoudingen, en dat net als het kapitaal bij leven kan evolueren.
Meer informatie over de fiscaliteit, de aangifte aan de belastingen en de successierechten?

Opgelet: als het bedrag bij overlijden = 0,00 EUR, dan bent u niet verzekerd bij overlijden. Als u overlijdt, wordt er geen enkel bedrag uitbetaald.

Jaarlijkse wezenrente: dit is een mogelijke bijkomende uitkering bij overlijden aan uw kinderen. Als dit van toepassing is, dan vindt u het bedrag en welke kinderen in aanmerking komen terug in het detail.

Aanvullende verzekering tegen het risico ongeval (AVRO):
Hier vindt u terug of in geval van overlijden door een ongeval eventueel een bijkomend bedrag zal uitbetaald worden. Als dit van toepassing is, dan vindt u het bedrag terug in het detail.