Bij leven op 01/02/2025

 
Hier vindt u waar u recht op hebt als u nog in leven bent op uw voorziene pensioendatum (= 65 jaar).
 
Kapitaal:
 
Wat ontvangt u bij pensionering?

Indien u uw premies fiscaal in mindering bracht en het contract werd afgesloten:

vóór de 55ste verjaardag:

  • dan wordt op 60 jaar het gegeven bedrag verminderd met een taks van 10 %
  • dan wordt op 65 jaar uw kapitaal niet meer belast. 
na de 55ste verjaardag:
  • dan wordt een taks van 10 % ingehouden op de 10de verjaardag van het contract. Uw kapitaal wordt op einddatum dan niet meer belast.
  • of op het moment van de uitbetaling bij een opname voor de 10de verjaardag, wordt het percentage van de taks bepaald in functie van uw leeftijd op het moment van opname.

Indien u uw premies niet fiscaal in mindering bracht:

  • dan ontvangt u het gegeven bedrag. Hierop worden geen inhoudingen uitgevoerd.


Opgelet: het bedrag kan evolueren bij wijziging van het premiebedrag.

 
Kapitaal winstdeelname:

Een bijkomend rendement dat u van AG Employee Benefits ontvangt bovenop het gewaarborgd rendement.