​Bij leven op 01/02/2025


Kapitaal: dit bedrag - verminderd met sociale en fiscale afhoudingen - krijgt u als u nog in leven bent op de pensioendatum. Dit bedrag kan u eenmalig gestort worden op de pensioendatum.

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen, binnen de huidige wetgeving, ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?

Opgelet: Omdat u uw werkgever verlaten heeft, kan het bedrag enkel nog in de tijd verhogen door de toekenning van winstdeelname.