Bij leven op 01/02/2025

Verworven prestaties: In de veronderstelling dat u uw reserves in uw plan bij AG Insurance laat staan, is dit het brutobedrag dat u op de voorziene pensioendatum zal ontvangen mocht u vanaf de situatiedatum (vermeld op de fiche) niet meer in dienst zijn.

Gesimuleerd kapitaal: dit bedrag - verminderd met sociale en fiscale afhoudingen - krijgt u als u nog in leven bent op de pensioendatum voorzien in het reglement, op voorwaarde dat:
• de premie leven niet evolueert en zonder onderbreking betaald wordt tot aan de vervaldatum
• uw keuzes onveranderd blijven tot op de vervaldatum
• bepaalde parameters waarop het kapitaal berekend wordt (bv. loon of tewerkstellingspercentage) onveranderd blijven
• uw groepsverzekering niet gewijzigd wordt.
Dit bedrag kan u eenmalig gestort worden op de pensioendatum.

Het vermelde bedrag is een brutobedrag. Bij de uitbetaling op pensionering wordt een bedrijfsvoorheffing, een Riziv-bijdrage en een solidariteitsbijdrage afgehouden. Deze inhoudingen vertegenwoordigen, binnen de huidige wetgeving, ongeveer 20 % van het brutokapitaal.

Het bedrag dat u effectief zal ontvangen, wordt bepaald door de fiscale wetgeving die van kracht is op het ogenblik dat uw kapitaal wordt uitbetaald.

Een cijfervoorbeeld en meer informatie over de belastingaangifte?