Laatste herberekeningsdatum, overeenkomstig het pensioenreglement: 01/01/2016

Deze datum geeft aan op welke gegevens we ons baseren om de berekening te maken. De herberekening gebeurt op basis van uw persoonlijke gegevens en andere parameters zoals het salaris en het tewerkstellingspercentage. De datum zal meestal gelijk zijn aan de situatiedatum omdat de herberekeningsdatum in principe 1 januari is.