Laatste herberekeningsdatum, overeenkomstig het pensioenreglement: 01/01/2016

Deze datum geeft aan op welke gegevens we ons baseren om de berekening te maken. De herberekening gebeurt op basis van uw persoonlijke gegevens en andere parameters zoals het salaris en het tewerkstellingspercentage. De datum zal meestal gelijk zijn aan de situatiedatum omdat de herberekeningsdatum in principe 1 januari is. Sommige pensioentoezeggingen voorzien echter in hun reglement een herberekeningsdatum verschillend van 1 januari. In dat geval verplicht de wet om ook de situatie op 1 januari weer te geven, rekening houdend met de gegevens waarop de laatste herberekening gebeurde zoals voorzien in het reglement.