Situatie op 01/01/2016

Bij situatie vindt u de datum waarop de berekening gebeurde. De wet verplicht ons om jaarlijks een overzicht te geven met de situatie op 1 januari.