bouwen
Job

Ik ga bouwen

Gebruik je aanvullend pensioen als je een woning koopt of (ver)bouwt

Een huis of appartement kopen of (ver)bouwen kost een pak geld. Heel wat mensen kloppen dan ook bij de bank aan voor een lening. Maar wist je dat – als je pensioenreglement het voorziet – je aanvullend pensioen je al een eind op weg kan helpen? Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan een voorschot opnemen de bekendste is.

Voorschot

Een voorschot nemen op de pensioenreserve van je groepsverzekering is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van hoe je de groepsverzekering kan gebruiken voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning.

Je gebruikt dan (een deel van) de al opgebouwde reserves uit je groepsverzekering om je investering te financieren. Zo hoef je niet te wachten tot je pensionering om vandaag al optimaal te genieten van een deel van je aanvullend pensioen.

Meer details over het opnemen van een voorschot 

 

Inpandgeving

Als je pensioenreglement het toelaat, kan je je groepsverzekering in pand geven bij de bank waar je een hypothecaire lening afsluit. De groepsverzekering dient dan als extra waarborg voor de terugbetaling van de lening. Ook jij kan hiermee je voordeel doen: 

  • Je kan mogelijk meer geld lenen als het onroerend goed niet volstaat als waarborg, bv. bij een grote renovatie.
  • Je betaalt geen hypothecaire inschrijving of registratierechten.

Deze inpandgeving van je groepsverzekering levert je geen fiscaal voordeel op, maar is in principe wel gratis.

 

Alternatieve schuldsaldoverzekering

Als je groepsverzekering gekoppeld is aan een overlijdensdekking, kan je in bepaalde gevallen het bedrag van je overlijdensdekking gebruiken als alternatief voor een schuldsaldoverzekering.

Mocht je overlijden vóór het einde van je hypothecaire lening, dan zal het kapitaal overlijden uit je groepsverzekering niet aan je begunstigde(n) uitgekeerd worden, maar aan je kredietinstelling ter aflossing van de nog openstaande schuld. Het eventuele saldo wordt daarna aan je begunstigde(n) uitgekeerd.

Voor dat deel van je hypothecair krediet dat gedekt wordt door de overlijdensdekking hoef je dus geen schuldsaldoverzekering te nemen.

 

Wedersamenstelling van het hypothecair krediet

De wedersamenstelling van het hypothecair krediet of reconstitutielening is een alternatief voor de klassieke hypothecaire lening.  

Je sluit in dat geval een hypothecaire lening af, maar je betaalt enkel de intresten. Het kapitaal van de lening wordt terugbetaald met het pensioenkapitaal uit je groepsverzekering. Je groepsverzekering wordt dus gekoppeld aan een hypothecaire lening en dient voor het opnieuw samenstellen van het ontleende kapitaal.