Je formulieren

​​Gewaarborgd inkomen


Arbeidsongeschiktheid melden

• Schademelding

NL - FR - EN - DE


• Medisch getuigschrift
  Dit document hoef je alleen in te vullen op expliciete vraag van onze medische dienst.

NL - FR - EN- DE


 

Individuele voortzetting collectieve verzekering gewaarborgd inkomen

NL - FR - EN - DE


 

Informatiefiches (IPID)

IPID staat voor Insurance Product Information Document. Dit document geeft u handige, eenvoudige en beknopte informatie over uw verzekering. Het is opgesteld volgens de wettelijk bepalingen van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen in België.

• Collectieve verzekering gewaarborgd inkomen

NL - FR - EN

• Collectieve verzekering premievrijstelling

NL - FR - EN